12 ứng dụng thông minh và vô cùng dễ dàng của túi bóng khí

2092

Nếu bạn nghĩ rằng túi xốp bóng khí chỉ để chúng ta bóp nổ từng cái bong bóng và giải tỏa căng thẳng, hãy chuẩn bị tinh thần khám phá vô số cách sử dụng chúng! Túi bóng khí trở nên thiết thực đến mức người ta đã có hẳn ngày Bubble Wrap Appreciation Day – để ‘cảm ơn’ chúng!

Advertisement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Advertisement