12 ứng dụng thông minh và vô cùng dễ dàng của túi bóng khí

2050

12. Bảo quản vật dụng dễ vỡ

Nếu bạn đang xếp đồ sành sứ trực tiếp chồng lên nhau trong tủ chạn, có lẽ nên tìm cách bảo vệ chúng tốt hơn. Bạn chỉ cần chuẩn bị một ít túi bong bóng được cắt theo kích thước phù hợp cho đồ vật của bạn. Sau đó chèn các lớp ngăn bong bóng vào giữa các món đồ để bảo vệ chúng khỏi trầy hoặc vỡ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Advertisement