12 ứng dụng thông minh và vô cùng dễ dàng của túi bóng khí

2050

3. Giữ nhiệt đồ uống

Nếu bạn thích đem theo đồ uống nóng khi đi đường nhưng lúc nào nước cũng bị nguội quá nhanh, lần kế hãy dùng một lớp túi bóng khí bọc vòng quanh cốc giữ nhiệt của bạn thử nhé. Bạn sẽ bất ngờ với khả năng giữ nhiệt tuyệt vời từ cải tiến này.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Advertisement