12 ứng dụng thông minh và vô cùng dễ dàng của túi bóng khí

2050

10. Bọc lịch để bàn

Muốn tìm một việc thú vị để làm khi đang chán? Thử chế ngay lịch để bàn với lớp bong bóng khí xem nào. Thay vì đánh dấu ngày bằng viết, bạn có thể bóp nổ các bong bóng. Còn gì đã hơn được bóp nổ bong bóng khi kết thúc một ngày khó khăn, hoặc để mừng một ngày tuyệt vời!

Advertisement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Advertisement