12 ứng dụng thông minh và vô cùng dễ dàng của túi bóng khí

2050

8. Bảo vệ tường nhà

>Trong nhà bạn có cánh cửa nào hay va vào tường mỗi khi mở cửa không? Để tiết kiệm chi phí làm miếng chặn cửa, lần tới hãy để dành túi bong bóng để dùng cho nắm đấm cửa! Bạn hãy bọc lớp bong bóng vòng quanh phần nắm đấm cửa hay va vào tường để bảo vệ tường khỏi bị hư hại.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Advertisement